Fasselo’ewend zesammen!

Nu es et ens widder su wick, de fönfte Jo’ehreszick es do. Dä Fasselo’ewend met allem dröm un draan es amjang. Em Fernsehn süüt m’r jo allt sick en paar Wächen op jedem Projramm en Setzung oder sujet. Ongen uss Konstanz, van Frankfurt un Mainz, un natürlich van Düsseldorf, Köln un Münster wü’erd uss jezeecht, wie do üwwerall Karneval jefiert wü’erd. Ooch hie en Bu’esched künnen se fieren. Jo, bej dän kattulischen Fraulück wo’er jet amjang un op Aalt-Wiewer jing et em Ro’ethuus jongk. Dat heescht, et Ro’ethuus dunnt se  jo janit mieh stürmen, se jonnt en’t Schötzenhuus va Bu’esched fieren. Do es mieh Platz, su saaren se. Villiez wellen äwwer ooch nit, dat dat janz Ro’ethuus met Konfetti un all sunnem Kro’em v’rsaut wü’erd. Kammer jo v’rstonn!

Wiewerfasselo’ewend hannt jo eejentlich de Fraulück ens et saaren. Hückzedaach brö’eten die dollen Wiewer jo eejentlich nit dän Kä’erls de Schlipse affzeschniggen. Ze saaren hannt mir Fraulück jo  jenau esu vill wie di Kä’erls, wen nit döckes jenuch noch mieh, meenen m’r op jeden Fall.  Fröher jing ming Oma nom Möhnenball. Wann ech m’r hück su beluurt, wä all nom Wiewerfasselo’ewend jeet, dann muß ech manchmo’el doch lachen. „Altweiber-Ball“! Aalt well jo nu kinner van dän Fraulüggen  sinn, di do fieren, em Jäjendeel. Un en aal Möhn, dat es hückzedaach nitens en Frau van üwwer achtzich. Off jong oder aalt,  wä  Spass draanen hät, dä sall Fasselo’ewend fieren. Für mech es et beste an dä Karnevals Zick, dat et Muzen jütt. Backt ihr di ooch? Jo op Fasselo’ewend hüüren Muzen, Ballebäuschen un Muzemändelchen eefach dozo. Di Muzen jütt et bejm Fröhpöttchen, dat es di Tasse Kaffe, di m’r vürm eejentlich Kaffedrenken su öm Uhr off zwei, drei drenkt. Un dobei jet Fasselo’ewendmusik us däm Radio, dat jenüch m’r. Ech setz em warmen un hann doch jet Spass an d’r Fröüd. Nu hoff ech, dat et op Ruusenmo’endach nit su eesich kaalt un nass es, domet dat di Jecken bej ehren Zööch nit su arsch freesen mössen. Äwwer, wä sunnen rä’erten Karnevalsjeck es, däm maad ooch Sauwedder nüx. Uuserdäm kammer sech jo ooch nett van ennen wärmen. Dann Alaaf un vill Pläsier, am Äschermettwoch es nämlich alles widder ameng.                                                                                        

Muzen – Rezept
25o gr. Quark
3 Eier
1 Vanillinzucker
1 Prise Salz
250 gr. Mehl
1 Pckg. Backpulver

Die Zutaten zu einem Teig verarbeiten. Fett (Biskin, kein Öl verwenden) in einem Topf oder einer Friteuse erhitzen. Dann mit zwei Teelöffeln Teig zu kleinen Bällchen formen und sie in dem heißen Fett goldbraun backen. Die noch heißen Bällchen in Zucker wenden und noch warm servieren!

 Jooden Honger!